23 آذر ,1396

بازدید از پروزه 56 واحدی شرکت  خیرین انبوه ساز نیریز توسط آیت ا... ایمانی

سرکشی از پروزه 56 واحدی شرکت  خیرین انبوه ساز نیریز توسط آیتا... ایمانی از دیگر برنامه های سفر دو روزه امام جمعه شیراز بود .

آیتا... ایمانی ضمن بازدید از پروژه 32 واحدی ولایت 3 واقع در  بلوار آزادی جنب خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی  از نزدیک با  یکی از صاحبان واحدهای مسکونی دیدار و گفتگو کرد .

گرگین یکی از مالکین واحدهای مسکونی ولایت در

بازدیدنماینده ولی فقیه به نیریز گفت : خدای را شاکرم که به همت بلند حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی فال اسیری صاحب خانه شده ام.

 وی ضمن رضایتمندی از ساخت چنین پروژههایی در سطح شهر گفت : مدتها بود که فکر خرید یک سرپناه بودم ولی با توجه به مشکلات مالی توان خرید و یا حتی اجاره منزل را نداشتم تا اینکه با اعلام حاج آقا فال اسیری در نماز عید سال    

1386  به فکر خرید خانه و سرمایه گذاری در این تعاونی افتادم و خدا را شکر با توجه به اینکهیخچال خانه ام را به مبلغ 4 میلیون تومان خریداری نموده ام توانسته خانهام را نیز به قیمت 4 میلیون تومان خریداری کنم و در حال حاضر به راحتی در این مکان سکونت دارم .

حاج سید مهدی فال اسیری هم در این بازدید به تفصیل به شرح فعالیت شرکت خیرین انبوه ساز پرداخت و گفت این پروزه ها در مدت

کمتر از مسکن مهر به متقاضیان تحویل شده و بنا داریم در سال جاری فعالیت خود را در زمینه ساخت مسکن ویژه اقشار کم درامد به طور گسترده آغاز کنیم .