29 بهمن ,1396

بازدید آیت ا... ایمانی نماینده ولی فقیه در استان فارس از شرکت هیدروپونیک نوبر نی ریز

سرکشی از شرکت هیدروپونیک آخرین بازدید نماینده مقام معظم رهبری به شهرستان نیریز بود . آیت ا... ایمانی از نزدیک در جریان کار ساخت دستگاه هیدروپونیک و نحوه تولید علوفه دام قرار گرفتند . وی راه اندازی چنین سامانه ای را در شرایط حساس که خشکسالی تمامی فارس و شهرستان نیریز را فرا گرفته مطلوب ارزیابی نمودند و خاطر نشان کردند : با تمام توان در استان فارس با همیاری مسئولین از چنین طرحهایی حمایت خواهیم

نمود . کشت هیدروپونیک کشتی است که نهادههای دامی را به صورت تازه خوری جهت استفاده دام در تمام فصول سال تولید می کند .