29 بهمن ,1396

آیت ا... ایمانی در ادامه بازدید 6 ساعته خود نیریز از بیت آیات عظام فال اسیری- دفتر هفته نامه شهر سبز - خیریه صاحب الزمان(عج)- شرکت خیرین مسکن ساز - حوزه علمیه امام مهدی(عج) و شرکت کشت علوفه به روش هیدروپونیک پس از اقامه نماز جماعت در منزل آیات عظام فال اسیری در ضیافت نهار که به دعوت حاج سید مهدی فال اسیری ترتیب یافت شرکت نمودند.