23 آذر ,1396

مراسم بزرگداشت روز پزشک با حضور مهندس امیری فرماندار –ایت الله فقیه امام جمعه و حاج سید مهدی فال اسیری و همچنین  رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان، رئیس نظام پزشکی و جامعه پزشکی نی ریز  در محل باغ یاقوت برگزار شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نی ریز روز پزشک را بهانه ای برای همدلی با پزشکان خواند و افزود: به مناسبت روز پزشک با دعوت از 8۰پزشک، دندانپزشک و داروساز حاضر در شهرستان در این مراسم  سعی شده علاوه برایجادمحفلی گرموصمیمی،اززحمات آنهاتقدیروتشکرنماییم.

دکتر ذکائی تلاش برای حضور پزشکان در روستاها را در دستور کار شبکه بهداشت خواند و تاکید کرد: تدابیری در شهرستان اندیشیده شده که با حمایت مالی از پزشکان، انگیزه و فضای فیزیکی برای ارائه خدمات و بیتوته پزشک در مراکز بهداشتی درمانی روستاها ایجاد شود

حاج سید مهدی فال اسیری هم در این مراسمگفت: پزشکان رسالتی پیامبرگونه دارند که این انتخابی بزرگ و بس دشوار است.وی به سالروز ولادت دانشمند و طبیب برجسته و نامدار جهان اسلام شیخ الرییس ابوعلی سینا و روز پزشک اشاره کرد و تاکیید نمودکه پزشکان در جهت ارتقای سلامت جامعه و خدمت رسانی به مردم از هیچ کوششی دریغ نکنند

رئیس حوزه علمیه امام مهدی (عج) نیزهمچنین به اقدامات و فعالیت های انجام شده در حوزه نظام پزشکی نی ریز اشاره کرد و گفت: برخی مشکلات در نقاط محروم و برخی مناطق به علت ایجاد نشدن زیر ساخت های لازم در حوزه سلامت وجود دارد که بایستی با یکدیگر همدل و همزبان باشیم تا بتوانیم این موانع ومشکلاتراجبرانکنیم.

ایت الله فقیه امام جمعه نی ریز هم در این مراسم  نقش داروسازان در نظام سلامت را پر اهمیت توصیف کرد و افزود: دارو به عنوان یکی از مهم ترین اجزای تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری ها بکار می رود و بر همین اساس همیشه مجموعه ای از فرآیند ها بر تولید، واردات، نگهداری، توزیع و عرضه دارو  برای ایمنی و تضمین سلامت و کیفیت آن در کشورها حاکم است.

در ادامه برنامه و پس ازصرف شام برنامه های متنوعی نیز به اجرا در آمد و همچنین از پزشکان با اهدا لوح یادبود، تقدیر به عمل آمد.

لازم به ذکر است که شبکه بهداشت ودرمان نی ریز نیز با اهدا لوح سپاس به مهندس امیری فرماندار نی ریز از زحمات ایشان در حوزه بهداشت و سلامت تقدیر و تشکر به عمل آورد.

مراسم بزرگداشت روز پزشک با حضور امیری فرماندار –ایت الله فقیه امام جمعه و حجه الاسلام و المسلمین سید مهدی فال اسیری همچنین  رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان، رئیس نظام پزشکی و جامعه پزشکی نی ریز  در محل باغ یاقوت برگزار شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نی ریز روز پزشک را بهانه ای برای همدلی با پزشکان خواند و افزود: به مناسبت روز پزشک با دعوت از 8۰پزشک، دندانپزشک و داروساز حاضر در شهرستان در این مراسم  سعیشدهعلاوهبرایجادمحفلیگرموصمیمی،اززحماتآنهاتقدیروتشکرنماییم.

دکتر ذکائی تلاش برای حضور پزشکان در روستاها را در دستور کار شبکه بهداشت خواند و تاکید کرد: تدابیری در شهرستان اندیشیده شده که با حمایت مالی از پزشکان، انگیزه و فضای فیزیکی برای ارائه خدمات و بیتوته پزشک در مراکز بهداشتی درمانی روستاها ایجاد شود

حجه الاسلام والمسلمین سید مهدی فال اسیری هم در این مراسمگفت: پزشکان رسالتی پیامبرگونه دارند که این انتخابی بزرگ و بس دشوار است.وی به سالروز ولادت دانشمند و طبیب برجسته و نامدار جهان اسلام شیخ الرییس ابوعلی سینا و روز پزشک اشاره کرد و تاکیید نمودکه پزشکان در جهت ارتقای سلامت جامعه و خدمت رسانی به مردم از هیچ کوششی دریغ نکنند

رئیس حوزه علمیه امام مهدی (عج) نیزهمچنین به اقدامات و فعالیت های انجام شده در حوزه نظام پزشکی نی ریز اشاره کرد و گفت: برخی مشکلات در نقاط محروم و برخی مناطق به علت ایجاد نشدن زیر ساخت های لازم در حوزه سلامت وجود دارد که بایستی با یکدیگر همدل و همزبان باشیم تا بتوانیم این موانع ومشکلاتراجبرانکنیم.

ایت الله فقیه امام جمعه نی ریز هم در این مراسم  نقش داروسازان در نظام سلامت را پر اهمیت توصیف کرد و افزود: دارو به عنوان یکی از مهم ترین اجزای تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری ها بکار می رود و بر همین اساس همیشه مجموعه ای از فرآیند ها بر تولید، واردات، نگهداری، توزیع و عرضه دارو  برای ایمنی و تضمین سلامت و کیفیت آن در کشورها حاکم است.

در ادامه برنامه و پس ازصرف شام برنامه های متنوعی نیز به اجرا در آمد و همچنین از پزشکان با اهدا لوح یادبود، تقدیر به عمل آمد.

لازم به ذکر است که شبکه بهداشت ودرمان نی ریز نیز با اهدا لوح سپاس به مهندس امیری فرماندار نی ریز از زحمات ایشان در حوزه بهداشت و سلامت تقدیر و تشکر به عمل آورد.