23 آذر ,1396

گردهمایی گروه های معتادان گمنام شهرستانی نی‌ریز و حومه- NA

با حضور حاج سید مهدی فال اسیری

گردهمایی گروههای معتادان گمنام شهرستانی نی‌ریز و حومه  با شرکت اعضاء انجمن های NA  و خانواده های آنها  در محل استادیوم ورزشی شهدای نی‌ریز برگزار شد . 
در این همایش که باحضور حاج سید مهدی فال‌اسیری- هدایت معاونت فرمانداری و زارع رئیس زندان نی‌ریز ترتیب یافت پس از قرائت قرآن کریم و سرود جمهوری اسلامی برنامه های  مختلف از جمله دعای آرامش- معتاد کیست- چرا اینجا هستیم- برنامه معتادان گمنام چیست- تاریخچه انجمن- تجربه بهبودی- تجربه سنت ها- اعلام پاکی- فقط برای امروز- تشکر نامه و دعای آرامش توسط 15 نفر از بهبود یافتگان قرائت شد . 
در این مجال یکی از بهبود یافتگان که از شهر اصفهان به دعوت انجمن های معتادان گمنام نی‌ریز در این همایش سخنرانی نمودبه اهداف اصلی انجمن پرداخت و گفت : پیام  ما رساندن این است که یک معتاد یا هر معتادی می تواند قطع مصرف کند و تمایل به مصرف را از دست بدهد و راه تازه ای برای زندگی پیدا کند .   
 وی گفت :  معتادان گمنام یعنی این که یک انجمن جهانی و جامعه‌مدار برخاسته از بتن جامعه که با هدف بهبودی برای معتادان توسط معتادان تشکیل شده اکثر ما به عنوان اعضای این انجمن تجربه این را داریم که بدون حضور در بین همدر دانمان نمی‌توانیم پاکی خود را حفظ کنیم و برای پاک ماندن نیاز به حمایت و پشتیبانی اعضای انجمن داریم به همین دلیل منافع مشترک خودمان را حبس کرده و متحد با هم در مسیر بهبودی حرکت می‌کنیم. در انجمن معتادان گمنام ما هیچ رئیسی نداریم و فقط خدمتگذار داریم خدمتگذاران انجمن معتادان گمنام مرجع تصمیم گیری نیستند بلکه مجری تصمیمات گروهی اعضا هستند که برگرفته از وجدان تک‌تک اعضای هر گروه باشد از این طریق از خداوند مهربان برای سلامتی مان راهنمایی می‌گیریم هر کسی بدون در نظرگرفتن نژاد و مذهب و جنسیت می‌تواند عضوی از انجمن ما باشد. معتادان گمنام انجمنی است که راه بهبودی را برای معتادان سراسر جهان ارائه می‌دهد و هیچ شرط و شروطی را برای عضویت قائل نیست درهای جلسات ما برای تمام معتادانی که تمایل به قطع مصرف مواد مخدر داشته باشند باز است و هیچ هزینه‌ای جهت خدمانی که ارائه می‌شود دریافت نمی‌شود گروههای ما به صورت مستقل هدف خود را دنبال می‌کنند و این آزادی و استقلال همراه با مسئولیت است به طوری که  تاثیر منفی به کل انجمن و جامعه نگذارد و همگی عامل یک پیام هستند که یک معتاد و هر معتادی می‌تواند قطع مصرف کند میل به مصرف مواد مخدر را از دست بدهد و روش جدیدی برای زندگیش در پیش بگیرد رساندن این پیام به معتادان تنها هدفی است که انجمن ما دارد یعنی هدف اصلی انجمن ما را تشکیل می‌دهد و غیر از این گروه‌های ما هیچ هدف دیگری ندارند انجمن معتادان گمنام به هیچ سازمانی وابسته نیست و ما همکاری خودمان را با سازمان‌ها به دور از وابستگی و در مسیر هدف اصلی حفظ می‌کنیم ما هیچ سازمانی را تایید یا رد نمی‌کنیم و در هیچ مؤسسه‌ای سرمایه گذاری نمی‌کنیم اجازه استفاده از ناممان را به آنها نمی‌دهیم. انجمن معتادان گمنام از سایر انجمن‌های دیگر جداست و صرف حضور بعضی از اعضای ما در این انجمن ها و مراکز ترک اعتیاد نشان دهنده این مراکز یکی هستیم و یا آنها را تایید می‌کنیم این انجمن یک انجمن خودجوش است و متکی به خود است و هیچ کمک مالی از خارج از مرکز دریافت نمی‌کند که به عنوان وام، بهره، بودجه و... و کاملا متکی به خود است و تمام هزینه‌های این انجمن توسط کمک‌های داوطلبانه اعضای خودجوش تامین می‌شود  ما به هیچ عنوان دخالت و فعالیتی در امور ترک فیزیکی معتادان و درمان بالینی اعتیاد نداریم ما مراکز سم زدایی نداریم کمپ نداریم مشاوره اعتیاد نداریم مشاوره خانوادگی حقوقی نداریم انجمن معتادان گمنام به جز یک عده معتاد که دور هم جمع می‌شوند  و برای بهبودی به همدیگر کمک می‌کنند هیچ چیز دیگری نیست ما سلسله مراتب سازمانی نداریم ولی به خاطر نظم بر خدماتمان گروههای ما یک ساختاری را بوجود آورده‌اند که متشکل از یک سری خدمتگذار است هیچ کدام از این خدمتگذاران ما برای ارائه خدماتی که به گروهها می‌دهند و حتی داخل گروه‌ها هیچ دست مزدی دریافت نمی‌‌کنند ما هیچ عقیده ای در مورد مسائل مهم روزمره‌مان نداریم و هرگز وارد مباحث اجتماعی و چالش های سیاسی نمی‌شویم و بی‌طرفی خود را حفظ می‌کنیم تا متمرکز شویم برای هدف اصلی خودمان آن هم رساندن پیام به یک معتاد که در حال عذاب است انجمن معتادان گمنام یک انجمن شناخته شده معتبر و خوشنام است ما اعتقاد داریم که هر چقدر مردم و مسئولین ما را بیشتر بشناسند معتادانی که دنبال بهبودی هستند ما را راحت تر پیدا می‌کنند یکی از دلایل برگزاری این همایش هم همین است که یک شرایطی را به وجود آورد و عموم عموم جامعه، مردم عادی، مسئولین و حتی کسانی که به طور حرفه‌ای دارند بیماری اعتیاد را دنبال می‌کنند از چرا و چگونه بودن برنامه های ما مطلع شوند و اگر کسی را می‌شناسند که احساس می‌کنند این برنامه اشتباه بود معرفی و رهنمودش کنند به سمت انجمن معتادان گمنام ما گمنامی شخصی خودمان را در سطح رسانه های جمعی حفظ می‌کنم یعنی هیچ کدام از ترکهای انجمن معتادان گمنام چهره خودشان را توسط تلوزیون و فیلم و کلا رسانه های جمعی نشان نمی‌دهند و اسم و نشانه‌ها و فامیل خودشان خودداری می‌کنند این گویای این است که ارزش و اعتبار انجمن حفظ شود و به اعضایی که در آن خدمت می‌کنند از موهبت هایش استفاده می‌کنند در انجمن ما تمامی اعضا به صورت یکسان هستند ما هیچ عضو بالاتر یا پایین تر نداریم عضو برتر نداریم اینکه ما به عنوان خدمتگذاران در خدمت شما هستیم از جمله خود من که الان صحبت می‌کنم گروههایی تصمیماتی گرفتند این خدمت را به من واگذار کردند و گرنه هیچ کدام از ما با یکدیگر هیچ فرقی نداریم و تماممان در یک سطر هستیم و به این باوریم که هیچ چیز مهمتر از آن پیام عشق و امید که در سطح انجمن به مشارکت گذاشته می-شود نیست.