23 آذر ,1396

دومین جلسه هم اندیشی چگونگی رفع شبهات و شایعات درجهت پیشرفت و توسعه شهرستان برگزارشد

10 آذر اولین جلسه پرسش و پاسخ در حوزه مسائل سیاسی اجتماعی شهرستان با حضو مسئولین

دومین جبسه هم اندیشیچگونگی رفع شبهات و شایعات درجهت پیشرفت و توسعه شهرستان در تاریخ 20/8/93 در محل مسجد معراج با استقبال برخی دلسوزان شهرستان برگزار گردید، در این جلسه تنی چند ازاهالی مشکان، قطرویه، آباده طشک  نیز حضور یافتند و به بیان مواضع خود جهت پیشبرد اهداف جلسه پرداختند .

موضوع جلسه تعیین کارگروهی مرکزی از حاضرین جهت نظم بخشیدن به فعالیتها و جلسات و همچنین پیشبرد اهداف جلسه با نظر جمعی و  تعیین تاریخ برگزاری اولین جلسه پرسش و پاسخ بود که در پایان ضمن نامنویسی از متقاضیان عضویت در کارگروه مرکزی این جلسه،  تاریخ برگزاری اولین جلسه پرسش و پاسخ 10 آذرماه اعلام گردید،کیوانی مسئول برگزاری جلسه اعلام نمود با توجه به تشکیل کارگروه جلسه، مسائل ریز تر در خصوص نحوه برگزاری جلسه پرسش و پاسخ، مکان و همچنین تاریخ جلسه در کارگروه بررسی و توسط رسانه های عمومی اطلاع رسانی خواهد شد