29 بهمن ,1396
اهم سخنان حاج سید مهدی فال اسیری در دعای ندبه:
  مواظب باشید حواسمان را از انتخابات خبرگان پرت نکنند !!!!!!
حاج سید مهدی فال اسیری با اشاره به ماه صفر و ایام اربعین بیان کرد: در جریان قیام اباعبدا... الحسین(ع) بعضی افراد مشغول کارهای مستحبی شدند و اصل دین را فراموش کردند هرچند بعدها توبه کردند اما بعضی از چیزها توبه پذیر نیست.
وی ادامه داد: توبه یعنی برگشت، یعنی برگرداندن به حالت اول ، اگر امام زمانش(امام حسین) را به موقع یاری نکرد و به شهادت رسید، اینها چگونه می خواهند آن را به حالت اول برگردانند اگر تمام اهل زمین را به کشتن بدهیم این به حالت اول بر نمی گردد لذا تشخیص به وظیفه عمل و عمل به هنگام جزء ویژگی هایی است که از شیعه خواستند و می خواهند.
حاج سید مهدی فال اسیری افزود:شیعه باید بینا و بصیر باشد و بتواند در هر موقعیتی حرکت و عکس العمل مناسب را نشان دهد، بعضی حرکات و حرفها یک لوازمی دارد که شیعه بصیر و مومن حواسش به آن است و بر آن لوازم عکس العمل نشان می دهد.
وی اظهار داشت: از ما به عنوان یک شیعه می‌خواهند در مقابل حرفها، حرکات و موضع‌گیری هایی که پیش می آید بی تفاوت نباشیم وقتی می بینیم در این مملکت صحبتهایی بلند شده که نتیجه آن تضعیف رهبری ونظام هست باید حواسمان را جمع کنیم و در مقابل کسانی که می خواهند توطئه کنند بایستیم و عکس العمل نشان دهیم.
حاج سید مهدی فال اسیری خاطرنشان کرد: در این سال ها همه نوع دولتی را داشته ایم و اگر به تجربه بیش از سه دهه ی انقلاب نگاه کنیم می بینیم در چه سالهایی ما چه روشهایی و چه چیزهایی را حمایت کردیم و چه نتایجی را دیدیم، حال وظیفه ما است که از همه آنهاعبرت بگیریم تا اتفاقات تلخ گذشته تکرار نشود.
وی افزود: یک انتخاب غلط در سال های پیش باعث تحمیل 8 سال جنگ بر مردم ایران شد که در آن سال ها با  روحیه برادری و تعاملی که داشتیم مقاومت کردیم وآن زمان می توانستیم بیش از 80 یا 800 سال جلو برویم.
ایشان ادامه دادند: نکند انتخابات مجلس شورای اسلامی را کنار انتخابات مجلس خبرگان گذاشتند تا اکثریت مردم از اولویّت مجلس خبرگان غافل شوند و... اینها برنامه هایی است که  از قبل چیده اند هرچند بعضی از سران فتنه عقلشان به این چیزها نمی رسد ولی برای آنها دیکته می کنند متخصصینی که در جاهای دیگر در آمریکا واروپا با همه تجربیاتی که دارند در مورد انقلاب های  مختلف دنیا جهت منحرف کردن آن برنامه ریزی می کنند وبه طرف جایی که خودشان می خواهند می برند بنابراین ما باید موقع رای دادن حواسمان را جمع کنیم و انتخاب صحیح داشته باشیم.
حاج سید مهدی فال اسیری اذعان داشت: در آستانه انتخابات مردم نزد ما می آیند و می گویند کاری کنید که این دفعه یک ‌نی‌ریزی به مجلس برود و ما به همه گفته ایم که حتی اگر کسی بیاید که با خط ما هم مخالف باشد ولی امام جمعه آن را تایید کند ماهم پشتبانی می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: من هیچکس را پشتیبانی نکرده ام و نخواهم کرد هر که بگوید فلانی پشتیبان من هست دروغ می گوید من حرفی که یک ونیم سال پیش زده ام الان هم میگویم، هر کس را امام جمعه تایید کند من پشت آن هستم.
وی تصریح کرد: ما وظیفه خودمان را باید انجام بدهیم اگر آقایان موفق شوند که متاسفانه تا حالا هم بد نبوده پیشرفتشان، ما را غافل کنند از مجلس خبرگان آن وقت افراد خبره نمایی به عنوان خبرگان می روند مجلس آن وقت آنها خیلی قدرت دارند ومی توانند شورای رهبری درست کنند و شورای اسلامی ما را با یک مصوبه باطل کنند.
حاج سید مهدی فال اسیری گفت: لذا موقعیت، موقعیت حساسی است حواسمان را کاملا جمع کنیم مواظب باشیم چه از دهانمان بیرون می آید آن چیزها را از چه کسی شنیده‌ایم چشمانمان فقط در دهان مقام معظم رهبری باشد ببینیم رهبری چه میفرماید فرمایشات رهبری را نصب العین قرار دهیم چون هم به درد دنیا و هم به درد آخرتمان می خورد.
وی افزود:اگر انسان صاحب بصیرت باشد، می تواند تکلیفش را بفهمد و به موقع عمل کند آن وقت خوابش هم عبادت است.ان شاءا... خدا توفیق دهد همه ما بتوانیم هم وظایفمان را روشن تشخیص دهیم هم عمل کنیم تا ان شاءا... هم جزء زمینه سازان ظهور حجت باشیم هم جزء یاران و انصار امام زمان شویم.