29 بهمن ,1396
حاج سید مهدی فال اسیری هشدار داد:
مواظب کسانی که قرار بود جای راعی امت باشند اما گرگ شده‌اند باشید!!!
حاج سید مهدی فال اسیری در دعای ندبه 6آذرماه با اشاره به آیات قرآن کریم در خصوص روز قیامت گفت: در روز قیامت همه امامشان را صدا می زنند و در آنجا همه امورات دنیوی برداشته می شود.
وی ادامه داد: امام همان است که ما او را پیروی می کنیم چه به زبان بیاوریم چه به زبان نیاوریم و قیامت روزی است که همه انسان ها را به اسم امامشان می خوانند.
ایشان افزود: در دنیا ما یک اختیاراتی داریم که در آخرت نداریم، این جا تمام اعضا و جوارح ما مثل دست و چشم گوش و زبان همه در اختیار ما هستند، دستمان را به هرچه بخواهیم میزنیم، چشممان را به هرطرف بخواهیم میچرخانیم به هر چه بخواهیم گوش می دهیم ولی آن جا دیگر این اختیار از ما گرفته می شود و مالکیتی که الان خداوند جزئی در اختیار ما گذاشته آن جا ظهور پیدا می کند.
وی اظهار داشت: کسانی که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند اینها کتابهایشان قابل خواندن هست. حاج سید مهدی فال اسیری گفت: متاسفانه امروزه یکی از مشکلات برخی باقی مانده های جبهه و جنگمان این است که تحت فشار زن و فرزندانشان قرار گرفته اند و مجبور می شوند از صف انبیا جدا شوند و در صف طاغوت قرار گیرند.
وی افزود: اگر بتوانیم برنامه ریزی کنیم تا هم الان خوب باشیم و هم باقیاتی که می گذاریم صالحات باشد آن وقت نامه اعمال ما را به دست راست می دهند، آن وقت است که این کتاب و این نامه خواندنی است.
 وی خاطرنشان کرد:  هر کس که در این دنیا کورباشد آنجا هم کورخواهد بود، یعنی اگر کسی اینجا درست چشمش را باز نکرد امامش را نشناخت ماموم امام حق نشد کور است و آنجا نمی تواند ببیند. 
حاج سید مهدی فال اسیری اظهارداشت: ما که مدعی پیرو خط ولایت ودنباله رو ولایت هستیم باید  به وصیت امام درخصوص ولایت فقیه عمل کنیم.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری زمینه سرخط و سرمشق ها را مرتب می دهند وآن روزی که خیلی ها خواب بودند آقا بحث تهاجم فرهنگی و بحث شبیخون فرهنگی را مطرح کردند که الان با برنامه‌ریزی انجام شده متاسفانه با غفلتی که مردم و بعضی از مسئولین کردند شرایط خاصی برای نفوذ دشمن آماده شده است.
وی افزود: لذا وظیفه مقام معظم رهبری به عنوان رهبر جامعه این است که مردم را روشن کنند، حجت را بر مردم تمام کنند که کسی نتواند در قبر و قیامت یقه ایشان را بگیرد و بگوید آقا به ما تذکر نداد. 
حاج سید مهدی فال اسیری گفت: مقام معظم رهبری می فرماید نفوذ این است که می آیند بزک می کنند، آدم نمی شناسد یکباره می بینی کسی که قرار بود راعی امت باشد، چوپان امت باشد، خودش گرگ از کار درآمد.