23 آذر ,1396
حاج سیدمهدی فال اسیری در مراسم اربعین حسینی:
کسانی که عارضه خود کم بینی دارند دشمن را بزرگ معرفی می کنند
حاج سیدمهدی فال اسیری در مراسم اربعین حسینی بیان کرد: منظور از مؤمن چه در آیات قرآن و چه در فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت (ع) شیعیان می باشد، هرکجا که ذکر مؤمن می شود منظور شیعه امیرالمؤمنین (ع) می باشد.
 وی انجام فرائض یومیه و نمازهای نافله، پیشانی را در سجده برخاک گذاشتن، بسم ا... الرحمن الرحیم در سوره حمد و سوره توحید را با صدای بلند به جا آوردن، زیارت اربعین خواندن و انگشتر به دست راست کردن را نشانه های مؤمن برشمرد.
حاج سیدمهدی فال اسیری اضافه کرد: باید دقت کنیم صرف انگشتر به دست کردن و نمازهای یومیه و نوافل را به جا آوردن و یا هر کدام از اعمالی که به آن تاکید شده حتی گریه بر امام حسین(ع) را که برای آن همه حسنات ذکر و همه و همه، به طور مطلق خاصیتی ندارند، هر کدام مشروط به شرایطی است و دلیل و حکمت خاص خودش را دارد. 
وی افزود:و گرنه قاتلین امام حسین(ع) هم نماز می خواندند حتی نماز شب می خواندند، خیلی از آنها در سپاه یزید که بودند برای پیروزی امام حسین(ع) دعا می کردند، برای مظلومیت او ناراحت بودند، اولین کسی که روضه امام حسین(ع) را به پا کرد خود یزید بود، اولین کسی که برای امام حسین(ع) گریه کرد عمر سعد بود، یزید بر قاتلین امام حسین(ع) لعنت فرستاد و... پس صرف نماز خواندن و گریه کردن بر امام حسین(ع) بدون منظوری که برای آن از طرف ائمه (ع) مطرح شده هیچ فایده ای ندارد، هیچ اثری نداشته و ارزشی هم ندارد. 
حاج سید مهدی فال اسیری خاطرنشان کرد: بیشتر این اعمال از جنبه تعظیم شعائرا... و بزرگداشت و با عظمت برگزارکردن آن به این دلیل بوده که مؤمن از غیر مؤمن شناخته شود. مؤمنین یکدیگر را بشناسند. همین انگشتر در دست راست کردن باعث شناسائی مؤمنین برای یکدیگر به خصوص در آن سالهای خفقان بوده است. 
وی افزود: اهل سنت و عامه انگشتر در دست چپ خود می کنند و بر این کار اسرار دارند. حالا اگر دست چپ آنها جا نداشته باشد اجباراً به دست راست خود میکنند. دیگرآنکه مؤمنین بفهمند که تعدادشان کم هم نیست قدرت خود را و جمعیت خودشان را ببینند. 
حاج سید مهدی فال اسیری ادامه داد: جمعیت هایی که به مناسبتها تشکیل می شود مثل نماز جماعت، نمازهای عید، مراسم حج  و سایر مراسم سیاسی و عبادی این نشان دادن قدرت و عظمت مؤمنین است.
وی گفت: از دیگر نشانه ها همین زیارت اربعین است شما عظمت شیعه را ببینید این یکی از همان دستورهاست. تمام دشمنان شیعه حساب می کنند روی این حرکت عاشقانه و پرشور و با عظمت. رعب و ترس در دل دشمن می افتدو اگر دقت کرده باشید همین بهائیان سعی می کردند تعداد  خودشان را زیاد نشان بدهند. 
وی افزود: در زمان دولت اصلاحات که به اصطلاح فضای باز سیاسی ایجاد کرده بودند بهائیان در جاهائی که یک فرد و یا پرسش نامه ای پُر می کردند، بدون ترس می نوشتند بهائی اگر در یک جائی 10 نفر بودند خودشان را 100 نفر معرفی می کردند تا استفاده های خاص خودشان را از نظر تبلیغاتی بکنند.
حاج سید مهدی فال اسیری ادامه داد: به آنها دستور داده بودند اربابان خود را همه جا معرفی کنند و خودشان را مطرح کنند و زیاد جلوه بدهند. با این توصیفی که انجام شد کسانی که در جهت تضعیف اسلام و مؤمنین و قدرت کشور قدم بر می دارند، عارضه خود کم بینی دارند.
وی ادامه داد: کسانی که عارضه خود کم بینی دارند دشمن را بزرگ معرفی می کنند. اینها که دشمن آنها را مرعوب کرده و خودباخته شده اند و می روند مذاکره می کنند با دشمن دست می دهند و تحقیر را می پذیرند در مؤمن بودن آنها شک باید کرد.
حاج سید مهدی فال اسیری گفت: حتی برای نص صریح قرآن و احادیث پیامبر(ص) در مسلم بودن آنها هم شک هست. قدرت اسلام و مؤمنین را نمی بینند. سعی در کم رنگ کردن آن دارند و برعکس دشمن را تطمیر می کنند و یا در صدد ایجاد رابطه با کسانی هستند که قرآن نهی فرموده است.