29 بهمن ,1396
حاج سید مهدی فال اسیری در دعای ندبه 
در انتخابات خبرگان اگر امام جمعه محترم کاندید شوند ،بنده به احترام ایشان کاندید نمی شوم
حاج سید مهدی فال اسیری در دعای ندبه13 آذر ماه بیان کرد: خداوند در طول تاریخ 124 هزار پیغمبر را برای هدایت مردم فرستاد تا راه خود را به درستی انتخاب کنند اما متاسفانه بازهم مردم به بی راهه می روند.
وی افزود: حضرت موسی(ع) در زمان پیامبری خود از خداوند شرح صدر خواست چراکه کسی که قرار است هدایت و رهبری کند قطعا باید شرح صدر داشته باشد تا بتواند امت را به سرمنزل مقصود برساند.
حاج سید مهدی فال اسیری گفت: وقتی که قرآن را مرور می کنیم می بینیم خداوند متعال در بعضی جاها فرموده است مردمی هستند که اینها گوش دارند اما نمیشنوند، چشم دارند اما نمی بینند.
وی بیان کرد: دلیل اینکه آدم به جایی نمی رسد لایفقهون تفقه است، خداوند به بعضی ها عنایت کرده است ،حرفی را که میزنی تا آخر حرفت را متوجه می شوند اینها کسانی هستند که در شنیده هایشان تفقه می کنند که اگر اینچنین باشد جامعه سعادتمند است.
حاج سید مهدی فال اسیری ادامه داد: در طول 8 سال جنگ تحمیلی چون بچه های ما تفقه، فهم عمیق نسبت به مسائل مختلف داشتند توانستند جنگ را مدیریت کنند و پیروز شوند.
وی گفت:کفار و منافقین و کسانی که در مقابل اسلام می ایستند ازشما بیشتر از خدا میترسند چرا؟ برای این که نمی فهمند، فهم عمیق و تفقه ندارند.
حاج سید مهدی فال اسیری ادامه داد:  امام (ره) می فرماید تمام محاسبات اینها غلط از کار در می آید چرا؟ چون اینها همه چیز را حساب می کنند به جز خدا. یعنی در جریان انقلاب آن که موثر بوده خدا بود چون این ملت نصرت خدا کردند خداوند هم نصرتشان کرد و هم ثبات قدم به آنها داد.
وی با توجه به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان بیان کرد: در بعضی جاها شنیده می شود که آقا وحدت ایجاد شود! من نمی دانم این را باید به چه زبانی بگویم که بفهمند؟ من بارها اعلام کردم هرکس را که امام جمعه بگوید من بی قید وشرط قبول می کنم و محکم پشت آن می ایستم.
حاج سید مهدی فال اسیری ادامه داد: امام جمعه همه را خوب می شناسد و با شناختی که از مردم نی‌ریز دارند حتما گرینه خوبی انتخاب می کنددر عین حال اگر فردی را انتخاب کرد که من قبول نداشته باشم قطعا پشت آن می ایستم و در بحث خبرگان هم اگر ایشان اقدام کند ما اقدام نمی کنیم ولی اگر ایشان اقدام نکند ما اقدام می کنیم.