23 آذر ,1396
هدف از تشکیل مجمع خیرین مدرسه ساز درابتدا شناسایی خیرین شهرستان وجلب مشارکتها وکمک های مردمی ودولتی در امر عمران وتوسعه فضاهای آموزشی وپرورشی واشاعه فرهنگ مدرسه سازی در شهرستان نی‌ریز برای تامین فضاهای آموزشی وپرورشی مورد نیاز آموزش وپرورش است.
بطورکلی دراین شهرستان کم نیستند افرادی که درکارخیروخداپسندانه مدرسه سازی همکاری ومشارکت داشته اند که از آن جمله می توان از مرحوم مسعود بزرگی ، فاطمه طباطبایی ، حاج مصطفی قطبی ، حاج نعمت ا... مسروری ، حاج حبیب ا... فرهمندی ، حاج حسن قاسمی نژاد وخیرین دیگری چون سرکارخانم صغری بامداد وفاطمه آزاد نام برد.
همچنین افراد خیر دیگری نیزهستند که به عنوان مدرسه یار درساخت واحداث نمازخانه ، اهداء زمین ، خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس با این مدیریت همکاری داشته اند که همت بلند این نیک اندیشان نیزقابل تقدیر وستایش است.
ضمن این که از عمده ترین موانع ومشکلات در بخش  احداث مدارس می توان به کمبود اعتبارات دولتی اشاره نمود که انشا ا... با تدابیری که دولت تدبیر وامید به کار خواهد بست ومشارکت فعال مردم وخیرین ومد نظر قرار دادن منویات مقام معظم رهبری در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی زمینه رفع موانع ساخت وساز مدارس در سال های آینده فراهم خواهد گردید.
حاج سید مهدی فال اسیری در مجمع خیرین مدرسه ساز بیان کرد: بعد از راه اندازی مجمع خیرین مدرسه ساز، باید برنامه ریزی شود و وظیفه ماست تا خیرین را راهنمایی کنیم تا وقف کنند.
وی ادامه داد: باید به گونه ای وقف انجام شود تا با آن هم بتوان مدرسه ساخت و هم مدارس را تجهیزکرد.
حاج سید مهدی فال اسیری افزود: برای کارهای خیر باید بابرنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت ، اقدام کرد، با وقف میتوان کارهای فرهنگی در سطح شهرستان را انجام داد.
وی گفت: امیدوارم بعد ازانتخابات مجمع  همه اعضاء فعال باشند و تنها کار بر روی دوش یک یا دونفر نباشد و دیگران در حد اسم.
در ادامه سیدمحمدفقیه امام جمعه نی‌ریز گفت: سرمایه گذاری برای کارهای فرهنگی و وقف از مسائل مهمی است که باید برای آن برنامه ریزی شود تا هم اصل سرمایه بماند و از منافع آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: امیدوارم همه ما از خودمان چیزی باقی بگذاریم چرا که انسان بعهد از مردنش همه مادیات را در این دنیا می گذارد حال چه بهتر که فکری برای خودمان کنیم تا آنجاکه پرونده های اعمالمان مورد بررسی قرار می گیرد عنایتی به ما شود.
امام جمعه نی‌ریزبا اشاره به اینکه600نوع وقف وجود دارد بیان کرد: این مجمع باید تشکیل شود و اسم نویسی کنند کسانی که ازلحاظ مالی وضعیت خوبی دارند تا انشاا... در تمام زمینه ها برای کار خیر شراکت کنند.
آیت ا... سید محمد فقیه گفت: باید  برای آموزش و پرورش سرمایه گذاری شود و جایگاه علم را جهت تحصیل فرزاندانمان درست کنیم چنانچه اولین چیزی که پیامبراسلام(ص) می فرمایند طلب علم است.
وی ادامه داد: ما در زمینه تبلیغات ضعیف هستیم، باید مردم را در زمینه وقف روشن کرد، عده ای هستند که وجدان کاری دارند و علاقه مند کمک در امور خیر، لذا باید از آنان دعوت کرد و راه صحیح وقف را به مردم آموزش داد.
امام جمعه نی‌ریز افزود: وحدت دستور اسلام و ریشه کار است برای انجام کارهایتان باید ابتدا همدل و متحد شوید تا بتوانید چنین کاربزرگی را انجام دهید.
همچنین محمد اکتسابی مدیر آموزش و پروش با اشاره به اینکه مشکلات بیشتر در حومه شهر می باشد گفت: در شهرستان22 مدرسه ابتدایی داریم که تنها سه مدرسه عمر آنها زیر 20 سال، در دوره متوسطه 12 مدرسه که تنها 4 مدرسه سنواتش زیر 20 سال و همچنین در دوره متوسطه دوم از18 مدرسه تنها 10تا زیر20سال می باشد.
وی ادامه داد: در شهرستان نی‌ریزبطور کلی تنها17 مدرسه نوسازمیباشد و طبق استاندارهای فعلی ساخته شده است.
مدیر آموزش و پرورش با اشاره با قدیمی بودن و فرسوده بودن بافت مدارس شهرستان افزود: خواستیم طرح مجهز شدن سیستم گرمایشی مرکزی را اجرا کنیم که متاسفانه پس ازکارشانسی های انجام شده به دلیل قدیمی بودن نتوانستیم آن را اجرا کنیم که ازبخاری های قدیمی در مدارس استفاده  می‌شود.
وی ابرازداشت: خوشبختانه در بخش قطروئیه 15 مدرسه زیر20 سال و همچنین دربخش پشتکوه از 18 واحد آموزشی 10 واحد آن زیر 20 سال می باشد که تا حدودی قابل قبول است .
اکتسابی گفت: با توجه به آمارو وضعیت فعلی فضای آموزش و پرورش نی‌ریزبا توجه به قدمتی که دارد در خور این شهر نیست که متاسفانه در طول این مدتی که مسئولیت راقبول کرده ام نتیجه ای از ارتباطاتی که با افرادی که می توانستند به ما کمک کنند نگرفته ایم.
در ادامه پس از رای گیری  منتخبین هیات مدیره وبازرسین مجمع خیرین مدرسه سازشهرستان نی‌ریز انتخاب شدند  که به شرح ذیل می باشد   :
 مهدی میثمیان ، مسعود طبیعی ، سید احمد علوی ،رحیم فنون ، روانبخش زارعی ، رسول شفیعی ، مجید لایقمند ، خانم اطمینان ، سید عباد ابطحی ، منوچهر فرج زاده ، محمدرضا راحتی ، محمد هادی رفعتی ، خانم محمد باقر پور، حبیب ا... ابراهیم پور ، محمد علی حمیدی